Verandering

Alles verandert voortdurend. Als je eenmaal voor je ziet hoe het anders kan, is het mogelijk verandering in te zetten. Daarbij kan iedereen gebruik maken van verbeeldingsvermogen. Ik heb Verte Vertelling opgericht toen ik de kracht van ons voorstellingsvermogen begon te beseffen. Met woorden en beelden, de verhalen die we onszelf vertellen, creëren we onze wereld. Ik film verhalen, vertel verhalen, schrijf verhalen, onderzoek en speel met verhalen.

Dat maakt dat mijn ‘productaanbod’ steeds weer verschillend is. Zo ontwikkelde ik reizende tentoonstellingen, maak ik reflectieroutes, produceer ik korte films, schrijf ik artikelen en treed ik op als moderator om alles en iedereen met elkaar te verbinden. Dat ik een studie achtergrond heb in kunst en wetenschap helpt daarbij. Een ontembare nieuwsgierigheid ook.

De Verte breng je dichterbij als je erover gaat praten, wensen, dromen. Soms interview ik mensen om hun dromen te verhelderen. Soms gebruik ik beeldcoaching als vorm om te zorgen dat iedereen de hoofdrol in zijn eigen verhaal gaat spelen. Maar altijd ben ik op reis. Op reis door het Binnenland. Want de verhalen die ik jij jezelf van binnen vertelt, die zijn het krachtigst.

Wil je meer weten, mij uitnodigen, samenwerken of van gedachten wisselen? Neem contact op, ik kijk uit naar een ontmoeting!