Maandelijks archief: augustus 2012

Inspiratietocht Conceptvorming

In haar advies ‘Tegenkracht organiseren’ – lessen uit de kredietcrisis pleit de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor het actief laten horen meervoudige perspectieven. Als binnen een organisatie en binnen een beroepsgroep tegengeluiden te horen zijn, verhoogt dat de kans dat er tijdig wordt bijgestuurd. Beroepsblindheid is een ziekte waar iedereen vatbaar voor is.

Verte Vertelling ziet een toekomst voor zich waarin ruimte voor verschillende perspectieven innemen niet alleen ‘erger voorkomt’, maar ook enorme kansen liggen. In een wereld waarin oude verhoudingen niet meer werken, is het nodig om in te zetten op een nieuwe vaardigheid: conceptvorming. Snel en effectief nieuwe combinaties kunnen leggen.

Op 6 September worden ondernemers uit diverse branches in de regio Gelderland daarom uitgenodigd om nieuwe concepten geboren te laten worden. In een omgeving van oude machines krijgen deelnemers vragen en onverwachte vergelijkingen voorgelegd die prikkelen om een nieuwe beweging in te zetten.

Aanmelden? info@vertevertelling.nl