Categoriearchief: Nieuws

Welke vraag kan jij nu stellen die de crisis een wending kan geven? 3 tips om vragen te stellen

welke vragen stel jij in deze tijd?

Welke vraag kan jij nu stellen die de crisis een wending kan geven? 3 tips om vragen te stellen in crisistijd

Ik zie het woord ‘kantelpunt’ regelmatig voorbij komen in beschouwingen over de crisis. Hoe dat kantelpunt te bewerkstelligen blijft doorgaans nog vaag. Toen ik dit gedicht van Remco Campert las, besefte ik weer dat als je de juiste vragen stelt, je juist daarmee een proces van verandering in gang zet. Maar wat zijn handige vragen? Daar ga ik zo op in, maar eerst het gedicht:

Verzet begint niet met grote woorden maar met kleine daden 

zoals storm met zacht geritsel in de tuin of de kat die de kolder in z’n kop krijgt

zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud

zoals een vuurzee

met dezelfde lucifer

die de sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik

een aanraking

iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen.

Doordat ik nu als interim docent op een Hogeschool lessen natuur- en techniekonderwijs verzorg, ben ik volop bezig met vragen te stellen een wetenschappelijke onderzoekshouding bevordert. Om actief een kantelpunt te creeeren en te zorgen dat de wereld na de crisis meer gericht is op ons aller welzijn, bedacht ik dat die vragende onderzoekshouding nu wel goed van pas komt. Ik deel graag wat tips om effectieve vragen te stellen.

tip 1: begin met waarnemingsvragen Nauwkeurig waarnemen geeft een gemeenschappelijke basis. Je kan namelijk steeds weer terug keren naar het uitgangspunt: wat hebben we waargenomen? Een gemeenschappelijke basis om vanuit te vertrekken is cruciaal als je samen sterker uit een crisis wilt komen. Waarnemingen kunnen echter al gauw ‘gekleurd’ zijn door interpretatie of gewoon verschillen per persoon. Toch is het te oefenen. Door vaak waarnemingsvragen te stellen groeit je vaardigheid om details, patronen en structuren waar te nemen. De vraag ‘wat registreert een camera in deze situatie?’ helpt vaak om uit de valkuil van interpretatie te stappen. Wel is het zaak om breed te blijven waarnemen. Dus niet enkel op grond van cijfers over hoeveel mensen er jaarlijks aan griep of andere wantoestanden overlijden een conclusie trekken over het al dan niet nuttig zijn van de ingrijpende maatregelen. Stel waarnemingsvragen die je ook echt zelf kan doen, bv: welk nieuws maakt je blij, wat valt je op, welke activiteiten vallen nu weg die je eigenlijk niet mist.

tip 2: vermijd (een te snelle stap naar) verklaringsvragen “Hoe kan het dat deze crisis eigenlijk kon ontstaan?” lijkt een hele zinvolle vraag. Persoonlijk hou ik erg van waarom-vragen en vind ik het ook nodig om achtergronden goed te onderzoeken. Alleen blijft het daar vaak bij. Ook in onderwijs blijkt dat als je te snel verklaringsvragen stelt er misschien een slimmerik antwoord of dat het antwoord dat de docent wil horen wel gereproduceert kan worden, maar het beklijft niet. Als we deze crisis als kans willen benutten en vanuit een gemeenschappelijke basis tot verandering willen komen, dan hebben we vragen nodig die ons in beweging zetten. Daar gaat tip 3 over.

tip 3: gebruik operationele vragen Een operationele vraag is een vraag die uitnodigt om iets te doen met het materiaal waardoor je tot een antwoord komt. Denk aan vragen die beginnen met ‘wat gebeurt er met … als…’ of ‘zou … ook kunnen’? De nieuwsgierigheid wordt gewekt, er worden hypotheses opgesteld en de fase van het uitvoeren van pilots en experimenten breekt aan. Het mooie van zulke vragen vind ik bovendien dat ze ons voorstellingsvermogen prikkelen. 

Het voorstellingsvermogen is één van de krachtigste wapens van een mens. Te kunnen bedenken dat het ook anders kan. Wat is er nu nodig in deze tijd? Misschien wel heel veel vragenstellers. Misschien bevinden we ons in een tijd die niet alleen veel vragen oproept en vraagt om (zelf-)onderzoek maar zijn we zelf tegelijkertijd deel van het onderzoek. Heel quantum ;-) !

Welke vraag kan jij nu stellen die de uitkomst van deze crisis een wending gaat geven?

Hoe vind je een neutrale basis als de zaken op scherp worden gesteld?

Wel of geen vuurwerkverbod, wel of niet meer politie inzet, zijn vragen die afgelopen dagen in het nieuws waren. Maar is de onderliggende vraag niet veel meer: hoe creëer je een positief klimaat? Nou is er nota bene een Lector, Annika Smit, die daar onderzoek naar doet. Er worden namelijk regelmatig in ieder van ons ‘gevoelige snaren’ geraakt. Hoe kan je dan toch vanuit neutraliteit reageren?
In plaats van uit te gaan van tegenstelling, waar we in ons binair denken zo gewend aan zijn geraakt, laat ze letterlijk horen hoe een andere grondtoon in de samenleving kan ontstaan. Daarvoor huurde ze een piano die in een ‘divine9’ stemming gestemd was in plaats van gelijkzwevend. Dat getal 9 is namelijk niet zomaar een getal. Het komt in vele religies en mythische verhalen steeds weer terug. Het blijkt een getal te zijn dat een neutrale positie inneemt in een oeroud getalstelsel. Gert Kramer schreef daar uitvoerig over en in haar lectorale lezing verwijst Smit daar ook naar.
Zijn er wetmatigheden, universele principes, is er een getalsmatige basis waar we ons op kunnen afstemmen om schadelijke explosies te voorkomen? Ik denk het wel. In mijn Reis door het Binnenland onderzocht ik wat er gebeurd als je bewust onzekerheid opzoekt. Op welke wetmatigheden kan je dan varen, hoe vind je dan een neutrale basis om steeds weer uit te vertrekken? 2019 is het jaar om daarover te vertellen in verhalen en optredens. Voor iedereen die ook een positief klimaat wil creëren, onderstaand de link naar de lezing van Smit. Er is een alternatief, we hoeven elkaar niet in elkaar timmeren, we lossen ook niet alles op als we vuurwerk verbieden. Wat dan wel? Ik deel het graag in 9-minuut durende verhalen die de toon kunnen zetten voor een opbouwend klimaat.
https://www.youtube.com/watch?v=ZXZAsv-FmBY&t=688s

Vertelvoorstelling “Waar staat het huis waar iedereen kan wonen?”

vertelvoorstelling op Woonerf Luscinia

Sinds ik reis (zie https://www.vertevertelling.nl/reis-door-het-binnenland/ ) denk ik vaak na over wonen en huizen. De beroemde schrijver Kahlil Gibran schreef woorden die volgens mij steeds relevanter worden voor onze tijd:

Your house is your larger body.
It grows in the sun and sleeps in the stillness of the night; and it is not dreamless. Does not your house dream? and dreaming, leave the city for grove or hill-top?
Would that I could gather your houses into my hand, and like a sower scatter them in forest and meadow.
Would the valleys were your streets, and the green paths your alleys, that you might seek one another through vineyards, and come with the fragrance of the earth in your garments.
But these things are not yet to be.
In their fear your forefathers gathered you too near together. And that fear shall endure a little longer. A little longer shall your city walls separate your hearths from your fields.
And tell me, people of OrphaIese, what have you in these houses? And what is it you guard with fastened doors?
Have you peace, the quiet urge that reveals your power?
Have you remembrances, the glimmering arches that span the summits of the mind?
Have you beauty, that leads the heart from things fashioned of wood and stone to the holy mountain?
Tell me, have you these in your houses?
Or have you only comfort, and the lust for comfort, that stealthy thing that enters the house a guest, and then becomes a host and then a master?
Ay, and it becomes a tamer, and with hook and scourge makes puppets of your larger desires.
Though its hands are silken, its heart is of iron.
It lulls you to sleep only to stand by your bed and jeer at the dignity of the flesh.
It makes mock of your sound senses, and lays them in thistledown like fragile vessels.
Verily the lust for comfort murders the passion of the soul, and then walks grinning in the funeral.
But you, children of space, you restless in rest, you shall not be trapped nor tamed.
Your house shall be not an anchor but a mast.
It shall not be a glistening film that covers a wound, but an eyelid that guards the eye.
You shall not fold your wings that you may pass through doors, nor bend your heads that they strike not against a ceiling, nor fear to breathe lest walls should crack and fall down.
You shall not dwell in tombs made by the dead for the living.
And though of magnificence and splendour, your house shall not hold your secret nor shelter your longing.
For that which is boundless in you abides in the mansion of the sky, whose door is the morning mist, and whose windows are the songs and the silences of night. (in The Prophet, Kahlil Gibran)

18 Februari verzorg ik een Vertelvoorstelling op Woonerf Luscinia. Een woon-zorgproject waar ik in het najaar enkele weken te gast was. Hoe toepasselijk om daar verhalen te vertellen over reizen, thuiskomen en wonen en te gast zijn op aarde. Muzikaal wordt ik ondersteund door Iris en Bibi, beide verbonden aan Luscinia. En Berry Cloosterman komt helemaal uit Nijmegen om de harp te bespelen. Vanaf 14.30 inloop, start om 15.00 uur. Welkom, 18 februari op Lankhorsterstraat 21, Hengelo Gelderland  http://www.woonzorgproject-luscinia.nl

 

Over ritme en schoonheid van houterige beweging

 

Ik ben een dag op stap met mijn broer Joost. We reizen met de trein, zijn favoriete bezigheid. Als hij de lange stationstrap afloopt, valt me weer op hoe houterig hij dat doet: stap voor stap, evenwicht zoekend, de knalgele tas ondertussen heel hoog houdend. Hij neemt er alle tijd voor, kan ook niet anders. Opeens zie ik dat hij in zijn houterige klungelige beweging heel puur en zuiver is. Mijn hart stroomt over.

Maar mijn lieve broer maakt uit frustratie ook wel eens zijn cd’s kapot. Niemand van onze familie en van zijn begeleiders weet waarom hij dat doet. Is het omdat er dan een scheurtje zit in een bladzij van zijn orgelboek? Tijdens de treinreis wil Joost me voortdurend dezelfde plaatjes uit zijn orgelboek laten zien. Hoe blijf ik oprecht nieuwsgierig bij herhaling? Hoe reageer ik op vernieling? Hoe sluit ik aan op onbegrepen gedrag? Omdat de Academie voor Ervarend Leren daar gespecialiseerd in is, leg ik de casus van mijn broer aan hen voor.

Direct volgt de uitnodiging om niet langer te praten, maar te laten zien hoe mijn broer handelde: hoe liep hij de trap af? Ik doe het voor, vier mannen van de Academie deden het na. Inlevend waarnemen. Vervolgens buigt iedereen zich over de vraag: in welk beroep zijn zaken als nadrukkelijk stap voor stap lopen en stevig vasthouden aan een leuning een kwaliteit? Omschrijf dat beroep met twee werkwoorden. Zo ben ik opeens 4 beelden en 8 werkwoorden rijker. De bergwandelaar (tastend afdalen) de houthakker (hakkend herhalen) een mattenlegger (vertragend bundelen) en een letterzetter (kloppend in elkaar zetten). De beroepsbeelden en werkwoorden beschrijven op een positieve manier wat Joost in essentie doet. Door de manier van doen, de beweging als uitgangspunt te nemen, kan in elke concrete situatie gezocht worden hoe die beweging daar bewust ingezet kan worden. Het ‘hakkend herhalen’ van de houthakker herken ik bij Joost. Hij kijkt vaak naar de opbouw van orgelpijpen. Dat herhalend ritme dat daarin zit kan ik aanwijzen, uitbeelden met mijn handen, zingen. Het beeld van de mattenlegger biedt ook nieuw perspectief. Zoals de mattenlegger langzaam stap voor stap zijn werk voltooid, zo kan ik voor Joost rust creëren door orgels te tekenen voor hem. Vertragend bundelen. Met nieuwe inspiratie om aan te sluiten bij onbegrepen gedrag verlaat ik de Academie. Wilt u ook een casus inbrengen van iemand uit uw omgeving wiens gedrag soms onbegrijpelijk is? Laat het weten en ontvang live, per skype of per video nieuwe handelingsopties om aan te sluiten.

Samen met de Academie voor Ervarend Leren wens ik dat we in 2018 in alle hakkelende haperende bewegingen pure schoonheid mogen ontdekken!

 

 

De maatschappelijke meter – een experiment in ‘changing the system’

Soms hoor ik een woord dat me vanaf het begin intrigeert. Tijdens een dansworkshop vorige week (Heartmatters *) viel het woord ‘de maatschappelijke meter’. Daarmee werd de standaardafstand bedoeld die je hanteert in contact met een ander. En inderdaad, als je erop let, dansen mensen vaak samen op steeds dezelfde afstand van elkaar, ondertussen in elkaars ogen kijkend. Ze hebben het leuk en het voelt veilig. Zelfs in overvolle disco’s is de contactafstand vaak gefixeerd, al wordt er op de meter dan iets ingeleverd.
Maar volgens Arjan Bouw, 5ritmesdocent, belemmert de maatschappelijke meter onze dans. Als je altijd elkaar op dezelfde manier benadert, gaat de vitaliteit uit het contact. Daar kan ik me iets bij voorstellen al voel ik ook wat weerstand om mijn meter op te moeten geven. Ik hou wel van duidelijkheid en een gepaste afstand vinden, tja dat is gewoon heel duidelijk. Ik ben dan ook blij dat iemand uit de groep tegenwerpt: ‘Ja maar je wilt toch ook niet te dicht in iemands aura zitten, in de persoonlijke ruimte van een ander die je niet heel goed kent’? Inderdaad, wat is er mis met de maatschappelijke meter? Het leven zou een chaos worden als iedereen zou afwijken van gehanteerde omgangsvormen. Edoch. Dansworkshops zijn er om te onderzoeken welke bewegingsvrijheid je hebt. Dus laat Arjan zien hoe het anders kan.
Op dat moment begint de maatschappelijke meter te leven voor mij. Ik zie opeens weer duizenden manieren hoe je kan schurken, voelen, samen-zijn in contact. De ruimte rond de ander is groot, waarom zou je steeds dezelfde plek opzoeken? Ik oefen het op de dansvloer en ik oefen het in de praktijk, in mijn werk. Nu weet ik dat een dementerende mevrouw aanspreken terwijl je achter haar staat, bedreigend kan overkomen. Aanraken, op ooghoogte zitten en aankijken werkt geruststellend. Het is een vast patroon geworden. Maar wat gebeurt er als ik voor haar dans, met sierlijke bewegingen haar eten aanbied? Mevrouw begint te lachen! En ik raak op dreef, de maatschappelijke meter begint me te intrigeren. Hij is namelijk overal aanwezig. Bij de kassa in de winkel, in het openbaar vervoer, het koffiezetapparaat. We bewegen ons via patronen. Zou het chaos worden als we daar vanaf wijken? Zou de wereld tot leven komen? Het lijkt me een mooi kerstexperiment, meters laten verschuiven.
Hoe dat er concreet uit ziet?
Het hoeven niet perse fysiek andere bewegingen te zijn. Sommige situaties zijn nu eenmaal gefixeerd door de fysieke ruimte. Alleen denken we vaak al snel dat maatschappelijke thema’s zoals schaarste, conflict en meerstemmigheid ook gefixeerd zijn. Zo is het nu eenmaal. Maar handelingsvrijheid zit van binnen. Dat ervaar ik als ik dans. Hoe het dus anders kan? Museum Boijmans Van Beuningen geeft er een mooi beeld van in de expositie Changing the System. Daarmee wijzen ze op de veranderkracht van creativiteit. Designers ontwerpen en prikkelen de verbeelding om anders tegen mondiale vraagstukken aan te kijken. Ik noem mezelf liever een social designer. Ik ontwerp geen fysieke producten, maar wel bewust mijn levensstijl. Komende week ga ik op zoek hoe ik anders kan bewegen in het maatschappelijk verkeer. Bij de dementerende mevrouw werkte het. Zou de rest van de wereld ook hartelijk beginnen te lachen als ik me anders ga gedragen?! Vrolijk kerstfeest voor iedereen!!!

* Heartmatters is een maandelijks dansonderzoek. Lessen zijn ook los te volgen, zie www.dansendhart.nl Vanuit de Reis door het Binnenland onderzoek ik hoe het is om te wonen in het hart. Wat beweegt er dan, hoe verloopt die reis? Bevindingen deel ik in een serie blogs..

Over gezongen worden

Over gezongen worden…

Toen ik nog op een school werkte, was er eens een jongetje uit mijn groep dat ongelofelijk verdrietig was. Zo verdrietig dat hij niet eens meer op kon staan, hij zat met zijn rug tegen de muur te huilen, tien minuten lang. Ik ging naast hem zitten en begon na een tijdje wat te neuriën. Een liedje. De wens kwam op om meer liedjes te kennen van binnen, om te kunnen zingen op momenten wanneer nodig.

Op dit moment help ik 2 dagen per week een lieve dementerende dame. Ik zing wat af. En heb alle tijd om zulke liedjes, liedjes die van binnen doen opstaan, uit mijn hoofd te leren. Maar ik merk dat het zingen ook voor mijzelf een kompas wordt. Zoals de aboriginals vroeger. Ze zongen hun weg door het leven, wisten op grond van hun lied waar ze op welk moment heen moesten.

In mijn Reis door het Binnenland kom ik van alles tegen. Vooral van binnen uiteraard. Gisteren en vandaag hield ik me bezig met de vraag ‘kun je doen wat je doet zonder daar enige vorm van waardering voor terug te willen krijgen’. Dat is toch nog best lastig, maar ik vind m’n weg. En nu merk ik, zoals steeds vaker gebeurt, dat er spontaan het juiste liedje in me begint te zingen. Het is een ‘metta’ dit keer, een lied over onvoorwaardelijkheid. Ik zing, het zingt, ik word gezongen. En ben dankbaar. May we cherish all living beings…

 

Portret van een andere Nomade

Als ik vertel dat ik rondreis als modern nomade, hoor ik af en toe over anderen die iets soortgelijks doen. Maar in December, toen ik in het Veerhuis in Varik was, kwam ik voor het eerst een echte andere ‘moderne nomade’ in levende lijve tegen. Nee, niet iemand die aan het rondzwerven is, maar een vrouw die doelbewust onzekerheid op zoekt om te kijken wat het brengt. Sandra Boer werkt als transitiecoach, http://www.nieuwewereld.nu , en nam al regelmatig leiders mee op reis om ze te laten ervaren hoe nieuw leiderschap een reis van je vraagt waarin thema’s minder strak gepland worden en zich meer mogen ontvouwen, waarin intuïtie leidend is en je regelmatig in de velden van ‘niet weten’ durft te verblijven.

Het is dan eigenlijk heel normaal dat als je anderen daarin wilt begeleiden, je zelf ook deze principes in je eigen leven doorvoert. Sandra reist sinds kort ook zelf rond in een camper. Het leven in een vast huis van steen paste niet meer. Ik kom Sandra een paar weken later weer tegen. Met haar camper en een paardentrailer erachter. Ja. Mijn combinatie van auto met zwaailicht en kleine vertelwagen is bijzonder. Maar deze combinatie doet er zeker niet voor onder! Waarom die paarden meegaan? Omdat ze verzorging vragen en Sandra er aan oplaadt. Dat vind ik een mooie uitleg. Je ergens aan opladen en datgene dan mee willen nemen overal waar je bent. Dat is iets waar we allemaal wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Hoeveel mensen laten dat wat hun energie geeft achter op het moment dat ze de deur uit gaan?

Moet iedereen dan maar op reis gaan met een camper of paardentrailer achter zich aan? Dat is natuurlijk een vorm die heel persoonsgebonden is. Maar dat er meer mensen komen die hun innerlijke reis ook zichtbaar maken door uiterlijk te reizen, dat is een feit. Dit is portret 1 die ik wil maken in een serie van meerdere moderne nomades. Ik hoop dat er meer mensen komen zoals Sandra, die volledig aanwezig kunnen zijn als je met hen in gesprek bent, omdat ze opgeladen zijn. Broodnodig in een wereld waarin burn-outs toenemen en mensen de weg kwijt raken terwijl ze niet eens van huis zijn weg gegaan… To be continued.

omdat leiderschap een reis vraagt waarin je steeds vaker in de velden van ‘niet weten’ verblijft

Reis door het Binnenland met ontmoetingen als brandstof voor verhalen

Wat heeft een auto te maken met persoonlijke ontwikkeling? Sinds ik reis gebruik ik de auto steeds vaker als metafoor. Nieuwsgierigheid is mijn ‘motor’ en fascinatie de ‘richtingaanwijzer’. Zo reis ik rond, de weg laat ik ontstaan terwijl ik ga. Onderweg vormen de ontmoetingen de brandstof voor verhalen. Welk effect een ontmoeting op je leven kan hebben, weet je nooit van te voren.

Toen ik Han ontmoette en hem vertelde over mijn ‘Reis door het Binnenland’ besloot hij direct twee tickets te kopen voor mijn reis. Met een ticket reis je als het ware een dag virtueel mee. Je ontvangt een verslag van een dag uit mijn leven en een ‘ticket’ voor de Natuurbioscoop. Alle gebruikte natuursymboliek in mijn films en verhalen, al het onderzoek naar hoe ik/hoe wij natuurlijker met elkaar om kunnen gaan, wordt na 2 jaar gepresenteerd als “de Natuurbioscoop”. Ik beschreef voor Han de reis die ik maakte op een druilerige middag, starend uit het raam, om van hoofd naar hart te bewegen. Wil je ook dit life-art-project sponsoren? Meehelpen om het Binnenland verhalenderwijs naar buiten te brengen? Koop een ticket en ontvang je persoonlijk opgemaakte reisverslag in de brievenbus!

 

Het verhaal voor Han is voor hem, ik deel het hier niet. Maar…. de titel die het kreeg ‘Het uitzicht uit het raam’ refereert naar het verhaal van de man die in het ziekenhuis het uitzicht uit het raam voor zijn kamergenoot beschrijft. Een verhaal over wat vertellen kan doen. Peter Burger beschrijft de diverse versies van dit verhaal op zijn onderzoekssite naar broodjeaapverhalen ofwel moderne sagen, een aanrader!

Hij wilde het bed bij het raam

 

 

Het geluid van de nacht

Even n stukje ‘reiservaring’ delen. De geur en het geluid van de nertsenfokkerij op de locatie naast de mijne maakt me misselijk. Eerst was de machine hoorbaar waarmee huiden worden afgestroopt, maar afgelopen nacht rook ik ook een weeïge geur. Is dit hoe dood ruikt? Ik lig in bed en denk na over hoe ik hiermee om kan gaan. Merk dat ik me terugtrek in mezelf, het raam dichthoud, stank buiten wil houden, mn systeem verzet zich hiertegen. Straks ben ik weer weg, zo sus ik me.
Dan herinner ik me woorden die de laatste dagen steeds vaker klinken: we are all connected. Ik dus ook met die nertsenfokker. Hoe zou het zijn als ik die lucht die me tegenstaat, inadem? Een tegengestelde beweging maak dan aan wat ik gewend ben? Mij open voor wat in eerste instantie walging oproept? Interessant experiment. Ik zou m’n systeem kunnen trainen, te beginnen met mn ademhaling.
Bij het opstaan lees ik wat fb-postings her en der, revolutie lijkt volop wereldwijd gaande te zijn. Ik zie synchroniciteit. Wat ik op mn kleine kamertje oefen, is een beweging die we wereldwijd kunnen maken. Open blijven in the midst off all. Maar hoe je open te stellen als er n doodslucht in de lucht hangt, een machine hoorbaar is die huiden afstroopt? Het klinkt misschien wat zwaar, maar toch geloof ik dat op microniveau dezelfde issues spelen als op macroniveau. Er komt een posting voorbij over planten die helpen de lucht te zuiveren. Aloe Vera oa. Fijn, de natuur helpt een handje, het universum is ondersteunend als je je opent voor het grotere geheel, liefde toestaat. Ben benieuwd. Zoals Calvin and Hobbes al zeiden: it’s a brand new day. Let’s go exploring! Laat ik eens een nieuwe beweging onderzoeken. Echt alles durven inademen wat er is. Pfffff… en uitademen. That’s it. Simpel as that. Komen al die danslessen waarin je voortdurend op je adem wordt gewezen, toch maar even mooi van pas! Dankbaar voor deze plek en voor de nacht dans ik de dag in